Uitvaartinformatiehulplijn - RouwadvertentiesIn alle kranten, van landelijk nieuwsblad tot de plaatselijke weekkranten zijn rouwadvertenties te vinden. Waarom worden deze nu eigenlijk geplaatst? Hiervoor kunnen verschillende redenen gegeven worden, namelijk het op de hoogte stellen van anderen van het overlijden van iemand en het betuigen van medeleven aan de familie van de overleden. Vaak is het de directe familie die kiest voor het plaatsen van een advertentie en daar kunnen zij verschillende redenen voor hebben. Zij kunnen rouwadvertenties laten plaatsen omdat zij bijvoorbeeld geen kaarten willen versturen. De advertentie vervangt dan de kaart en is al dan niet een uitnodiging voor de lezers om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Bij dergelijke rouwadvertenties is er vaak boven aan de advertentie te lezen dat het de enige kennisgeving is van het overlijden van de betreffende persoon. Een andere reden voor het plaatsen van een rouwadvertentie door familie, is als er heel veel personen op de hoogte gesteld zouden moeten worden en zij niet in staat zijn om iedereen een kaart te sturen. Dit kan zijn omdat dit te duur wordt, maar ook omdat zij simpelweg niet van iedereen het adres hebben. Doordat het bericht snel iedereen moet bereiken, is er bovendien vaak geen mogelijkheid om nog de nodige adressen te achterhalen. Een advertentie zorgt er dan voor dat toch iedereen de kans had om het bericht te zien en zich zo te vergewissen van het overlijdensbericht. Niet alleen de directe familie kan rouwadvertenties plaatsen, ook andere familieleden kunnen dit doen. Broers en zussen, neven en nichten kunnen deze gebruiken om aan te kondigen dat zij iemand verloren hebben en om tegelijkertijd hun medeleven te betuigen met het directe gezin van de overledene. Ook bedrijven zullen dit doen als een van hun personeelsleden overlijdt en hetzelfde geldt voor verenigingen. Zij plaatsen ook vaak rouwadvertenties als iemand overlijdt die lang lid is geweest van de vereniging of die veel vrijwilligerswerk heeft gedaan.

Rouwadvertenties opstellen

Is er een direct familielid van u overleden en wilt u met de familie rouwadvertenties laten plaatsen? Dan is het natuurlijk de vraag wat u hierin dient te zetten. In veel gevallen wordt ervoor gekozen om de tekst te gebruiken die ook op de rouwkaart vermeld wordt. Maar dit hoeft natuurlijk niet per definitie te gebeuren, u kunt ook voor een andere tekst kiezen en deze aanpassen aan het feit dat het om een advertentie gaat. Vindt u het lastig om te bepalen wat u er in moet vermelden? Vraag dan de uitvaartverzorger om raad. Deze heeft veel ervaring met rouwadvertenties en kan u daardoor goed helpen bij het opstellen van een goede tekst. Soms is het ook zo dat de overledene zelf al een tekst had uitgekozen die op de kaart en in de rouwadvertenties geplaatst moest worden. Het is dan aan te raden om deze te gebruiken, dit was immers zijn of haar wens. Op wat voor manier u de tekst ook opstelt, laat deze altijd even door iemand nalezen, bijvoorbeeld door de uitvaartverzorger of daar iemand die niet zo zwaar getroffen is door het overlijden. Als u zelf door verdriet overmand bent, is het vaak lastig om spelfouten of andere foutjes in de tekst op te merken. U wilt natuurlijk voorkomen dat de rouwadvertenties die u laat plaatsen fouten bevatten en daarom is het zo verstandig om de tekst even door te laten lezen door iemand die er iets verder vanaf staat. De uitvaartverzorger kan hier wederom een rol bij spelen. Door u goed te oriënteren, rekening te houden met de wensen van de overledene en de tekst na te laten kijken door iemand anders, kunt u er zeker van zijn dat u goede rouwadvertenties laat plaatsen.

Uitvaart Informatie Hulplijn kan helpen

Hierboven zijn een aantal zaken met betrekking tot rouwadvertenties aan bod gekomen, namelijk:

  • deze kunnen geplaatst worden naast het sturen van kaarten of ter vervanging van kaarten
  • de gebruikte tekst kan dezelfde zijn als de tekst van de rouwkaart of het kan een nieuwe tekst zijn
  • de advertenties kunnen geplaatst worden om anderen op de hoogte te stellen van het overlijden, maar ook kunnen ze dienen om medeleven met de familie te betuigen
  • het is altijd verstandig om de teksten voor de advertentie door te laten lezen door iemand anders, om taalfouten te voorkomen

Maar er zijn meer zaken die u over rouwadvertenties zou moeten weten. Het eerste is dat het vaak afgeraden wordt om uw eigen adres in de rouwadvertentie te gebruiken, beter is het om een correspondentieadres op te geven. Kwaadwillende personen kunnen de rouwadvertenties immers ook lezen en er hun voordeel mee doen dat zij weten dat u op dat tijdstip niet thuis zult zijn. Een ander punt is de vraag in welke krant u de rouwadvertenties zult laten plaatsen. Kiest u hierbij voor een landelijke krant of juist niet? Het voordeel van landelijke kranten is dat zij door heel Nederland gelezen worden, maar het nadeel is dat er zoveel landelijke kranten zijn, dat de kans aanwezig is dat u lang niet iedereen bereikt die u wilt bereiken. En het wordt erg duur om in iedere krant de advertentie te plaatsen. U kunt ook kiezen voor uw eigen streekkrant, maar deze komt vaak maar eens per week uit. Veel mensen kiezen er daarom voor een regionaal dagblad. Hebt u nog vragen over rouwadvertenties of andere zaken met betrekking tot een uitvaart? Neem dan contact op met de Uitvaart Informatie Hulplijn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn