Iedereen loopt in zijn of haar leven wel tegen problemen aan. De meeste problemen zijn zelf op te lossen, dankzij uw eigen oplossingsvermogen of hulp vanuit uw sociale netwerk. Echter zijn er soms ook problemen die onmogelijk op te lossen zijn. Ook kan het zijn dat u zich in een situatie bevindt waarvan u niet weet hoe met deze situatie om te gaan. Hierbij kunt u denken aan ingewikkelde situaties omtrent uw financiën, rouwverwerking, ingewikkelde familierelaties, werk en dagbesteding. Dit zijn slechts een paar voorbeelden waar het maatschappelijk werk u bij kan helpen. Daarentegen kan het zijn dat je juist mensen wilt helpen. Mocht je op zoek zijn naar een vervolgopleiding, zal ik hier wat informatie over de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Op de meeste scholen is de naam van Maatschappelijk Werk & Dienstverlening de afgelopen jaren omgezet in de opleiding ‘Social Work’

De opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

De opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening is een vierjarige HBO-opleiding. Op het MBO zijn er vergelijkbare opleidingen, zoals Maatschappelijke Zorg. Zoals eerder weergeven bestaat de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening niet meer als zodanig. Tot een aantal jaren geleden was er een onderscheidt in het maatschappelijk werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Het verschil tussen deze twee opleidingen was dat het maatschappelijk werk meer gericht is op ‘individuele hulpverlening’ en over het algemeen wat zakelijker kan zijn. In het maatschappelijk werk krijg je namelijk veelvuldig te maken met bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Met de opleiding SPH werk je over het algemeen meer ‘op groepen’. Hierbij kun je denken aan vervangende thuis locaties. Dit zijn plekken waar cliënten wonen. In de hulpverlening komt het meest voor dat vervangende thuis locaties voor kinderen of jongeren zijn. Het eerste jaar van de opleiding MWD staat in het teken van beroepsoriëntatie. Je volgt conceptuele vakken zoals psychologie en pedagogiek. Daarnaast ga je aan de gang in projecten en werk je aan je eigen sociale vaardigheden. Het meest belangrijke onderdeel in het maatschappelijk werk is natuurlijk de gespreksvoering. In het werk zal je dagelijks in gesprek zijn met cliënten. Hoe geef je zo’n gesprek goed vorm, neem je een actieve luisterhouding aan en stel je de juiste vragen? Middels lessen zal je hier heel erg veel mee gaan oefenen. Daarnaast zijn er in het eerste jaar colleges van ‘gastsprekers’. Dit zijn mensen die werkzaam zijn in het maatschappelijk werk en vertellen wat voor werk zij uitvoeren. Naast het algemeen maatschappelijk werk zijn er namelijk tal van andere mogelijkheden voor een maatschappelijk werker. Hierbij kun je denken aan de volgende functies:

  • Begeleider (gezinsondersteuning of ambulant begeleider);
  • Buurtmaatschappelijk werker;
  • Casemanager;
  • Geestelijke Gezondheidszorg;
  • Jeugdzorgwerker;
  • Maatschappelijk werker in een ziekenhuis;
  • Mantelzorgondersteuning;
  • Raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Veilig thuis;
  • Verslavingszorg.

In het tweede jaar heb je eigenlijk dezelfde soort vakken. Je doet projecten, gespreksvoering en hebt conceptuele vakken zoals sociologie en ethiek. Ook ga je leren hoe je en praktijkgericht onderzoek opzet. Dit vormt met name in jaar drie en vier een belangrijk onderdeel. Het derde jaar zal bestaan uit het opdoen van ervaring middels een stage. Je loopt 32 uur in de week stage. Daarnaast volg je nog vakken zoals supervisie. Ook voer je tijdens je stage een praktijkgericht onderzoek uit op jouw stage instelling. Het vierde jaar bestaat voor de helft uit een minor en de andere helft uit het afstuderen. Tijdens je afstuderen voer je een groot praktijkgericht onderzoek uit. Ook wel scriptie genoemd.   

Meer informatie?

Ben jij nieuwsgierig geworden? Heb je hulp nodig of wil je meer te weten komen over dit prachtige vak? Kijk dan even op ewropsycho.com.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn