Incontinentie: we associëren het al gauw met hogere leeftijden en zien het ook vooral als een typisch vrouwenkwaaltje. En alhoewel vrouwen er vaker mee te maken krijgen -zwangerschappen, bevallingen en de overgang vergen nu eenmaal veel van de vrouwelijke bekkenbodem- komt incontinentie ook wel degelijk bij mannen voor. Wat nog veel minder mensen zich realiseren, is dat plasproblemen ook niet uitsluitend binnen een bepaalde leeftijdscategorie voorkomen. Ook jongeren en jongvolwassen kunnen hiermee kampen.

Op tijd aan de bel trekken

Incontinentie voor urine kan uiteenlopende oorzaken hebben. Daarom kan het ook op elke denkbare leeftijd voorkomen. Geschat wordt, dat één op de honderd jonge mannen en vrouwen er dagelijks mee te maken hebben. Dit is ook precies de groep die het minst geneigd is om professionele hulp voor dit probleem te zoeken. Enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds een gemiste kans. Behandelingen zijn er namelijk volop. Op tijd hulp zoeken voorkomt beperkingen in het dagelijkse en sociale leven, psychische klachten en vaak ook verergering van de plasproblemen.

Risicofactoren

Incontinentie op jongere leeftijd is niet zelden het gevolg van een neurologische aandoening. Incontinentie is overigens geen aandoening op zich, maar een gevolg van een onderliggende ziekte. Zo kan diabetes een rol spelen in het ontstaan van plasproblemen, maar ook multiple sclerose (MS) staat erom bekend dit te kunnen veroorzaken. Tevens kan bepaalde medicatie – ook voor psychische problemen zoals psychosen en depressie- het beeld verergeren. Overgewicht, roken en een gebrek aan lichaamsbeweging doen daar nog eens een schepje bovenop. Voor vrouwen gelden uiteraard zwangerschappen en bevallingen als risicofactoren.

Waarom vrouwen extra gevoelig zijn voor incontinentie

Van de jonge mensen die met incontinentie te maken krijgen, is het overgrote gedeelte dan ook vrouw. De anatomie van een vrouwenlichaam is per definitie al gevoeliger voor het ontwikkelen van plasproblemen. Vooral zwangerschappen en bevallingen, die een flinke aanslag op de bekkenbodemspieren betekenen, verhogen de kans op het ontwikkelen ervan aanzienlijk. De meeste vrouwen krijgen niet direct na de eerste zwangerschap, maar na daarop volgende zwangerschappen last van incontinentie. En alhoewel dit een bekend gevolg is van het baren van kinderen, wordt er alsnog massaal over gezwegen.

Behandelmogelijkheden

Met het uit schaamte vermijden van het zoeken van professionele hulp werkt alleen maar in uw tegendeel. Door het probleem op zijn beloop te laten, vergroot u de kans op negatieve effecten van de plasproblemen op uw dagelijks leven. Uw huisarts kan u vertellen over de diverse methoden die incontinentie aanzienlijk kunnen verminderen en vaak zelfs kunnen verhelpen. Blaastraining is daar een belangrijk voorbeeld van, net als het uitvoeren van bekkenbodemspieroefeningen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. In sommige gevallen kan ook medicatie helpen.

Mogelijke gevolgen van onbehandelde incontinentie

Van baby’s weten ze dat ze in hun luier plassen en van ouderen is het bekend dat het hen lang niet altijd lukt om de plas op te houden. Over jongeren, jongvolwassenen en dertigers en veertigers met een plasprobleem is veel minder bekend. Vanwege het geldende taboe stapt men ook maar moeilijk naar de huisarts. Het accepteren van een fysiek probleem is op die leeftijd erg moeilijk. De gevolgen? Het vermijden van sociale contacten, relatieproblemen, onbevredigend seksleven, om maar een paar voorbeelden te noemen. Sommige mensen stoppen met sporten en anderen durven helemaal de deur niet meer uit.

Tips bij ongewenst urineverlies

Heeft u als jong persoon te maken met ongewenst urineverlies? Laat dit dan niet uw leven beheersen en stapt u naar de huisarts. Rookt u? Stopt u daar dan mee. Ook overgewicht en een ongezond eetpatroon verergeren uw klachten. Door naar de huisarts te stappen, kunt u snel met een behandeling stoppen om de verdere ontwikkeling van dit probleem een halt toe te roepen. Ondertussen kunt u met een gerust hart terugvallen op de betrouwbare incontinentiematerialen van TENA. Ongeacht het type incontinentie en de intensiteit ervan vindt u bij dit merk altijd het incontinentiemateriaal dat u nodig heeft.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn