Het eten van biologisch eten begon als een trend met het oog op dierenleed. Vervolgens werd de trend overgenomen door gezondheidsfanaten, ofwel mensen die met veel passie meer wilden betalen voor biologisch eten. Daarna werd het al snel een lifestyle die niet alleen werd geleefd door gezondheidsfanaten, maar door allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden. Tegenwoordig is het simpelweg een geaccepteerd onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Gezondheidsfanaten bestaan niet langer uit een select groepje mensen. Iedereen is tegenwoordig een gezondheidsfanaat. En als iedereen iets is, dan is het normaal en verdient het niet langer het label van ‘fanaat’. Gezond eten, minder roken, de zogenaamde superfoods en biologisch eten beginnen het beeld van de Nederlandse consumptiemaatschappij steeds meer te domineren. Het gaat dus ook allang niet meer om het voorkomen van dierenleed. Mensen willen gezond zijn, mensen willen langer leven en het feit is simpelweg dat mensen geloven dat dit realiseerbaar is als men goed en gezond eet. En hoe kun je nu beter gezond eten dan via biologisch eten. Het klinkt in ieder geval heel gezond en verantwoord. Niet voor niets worden er tegenwoordig allerlei keurmerken uitgedeeld voor voedingsmiddelen die verantwoord zijn. Biologisch eten is bijna een soort statussymbool. In dat opzicht is het beeld van de juiste status in de laatste 50 jaar volledig omgedraaid. Vroeger was roken bijvoorbeeld nog een soort van statussymbool. Het gaf de mensen, en dan vooral de mannen, een stoer voorkomen. En iedereen deed het ook. Tegenwoordig is roken alles behalve een statussymbool. Als roker word je in deze maatschappij gemarginaliseerd. Je moet in je eentje in de regen buiten staan als je tijdens een diner in de stad even wil roken. Als je rookt en je bent in een meer verlicht gezelschap, dan krijg je al snel de opmerking ‘rook jij?!’ met veel verontwaardiging naar je gezicht gesmeten. Maar gezond eten en biologisch eten, dat zijn de zaken die tegenwoordig status opleveren. Het laat zien dat je begaan bent met de natuur en het milieu. Het is wat dat betreft de meest politiek correcte leefwijze die je er op na kunt houden. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar wat kunnen we nu echt zeggen over biologisch eten? Is het echt zo gezond of is het niet meer dan een status symbool?

De waarheid achter biologisch eten

Biologisch eten komt tot stand door landbouwmethodes die dier- en milieuvriendelijker zijn dan traditionele landbouwmethodes. Deze methodes ontzien dus de dieren en het milieu. Wat dat betreft is het dus waar dat het beter is voor het milieu en het originele motief achter biologisch eten, namelijk het verminderen van dierenleed, lijkt een geldig motief te zijn. Tevens is het ook niet zo dat een boer zonder meer voedingsmiddelen kan verkopen die het stempel ‘biologisch’ hebben. Er zijn strenge richtlijnen die nageleefd moeten worden voordat een voedingsproduct het stempel ‘biologisch’ mag krijgen. Dat is natuurlijk mooi, want op deze manier weet je zeker dat de biologische producten die je koopt ook daadwerkelijk goed zijn voor het milieu, of in ieder geval minder slecht dan niet-biologische producten. Voor alle dierenvrienden die minder begaan zijn met hun eigen gezondheid en meer met het lot van hun mededieren is het natuurlijk ook goed om te weten dat een keuze voor biologisch eten, een keuze is in het voordeel van dieren. Maar de vraag die overblijft, is of het daadwerkelijk gezonder is om biologisch eten te eten. Het is natuurlijk fijn dat het goed is voor het milieu en voor de dieren, maar de reden dat men tegenwoordig zo graag biologisch eten consumeert, is omdat het zoveel gezonder schijnt te zijn. Maar is dat ook echt zo?

Is biologisch voedsel gezonder of niet?

Via de website van biovak.nl vind je alle informatie over biologisch voedingsmiddelen. Hier kun je onder andere terecht voor informatie over:

  • Biologische voeding
  • Biologische landbouw
  • Geschiedenis van biologische landbouw
  • Het functioneren van biologische landbouw

Tevens kun je op deze website ook te weten komen of biologisch eten daadwerkelijk gezonder is dan regulier eten. Er zijn onderzoeken gedaan en Biovak.nl heeft die onderzoeken netjes gecategoriseerd. Het antwoord op de vraag of biologisch eten ook echt gezonder is, is niet of nauwelijks. Er is op dit moment veel discussie of biologische voedingswaren meer voedingstoffen bevatten en of het rijker is aan vitamines en dergelijke. Er zijn echter geen harde bewijzen dat biologisch eten ook daadwerkelijk gezonder is. Het lijkt er dus op dat het meest centrale motief voor biologisch eten rust op een misvatting. Het is niet voor niets dat superfoods populair zijn. Ook dit soort eten is niet gezonder, het wordt gezond gemaakt door de consument. Het feit dat het uit een ver land komt en voor een westerling een bijzonder voedingsmiddel is maakt het tot een uniek en exotisch voedingsmiddel, maar men vergeet dat een superfood uit Peru in Peru zelf vergelijkbaar is met boerenkool in Nederland. En niemand wordt in Nederland fanatiek omtrent boerenkool. De gezondheidsfactor betreffende superfoods en biologisch eten lijkt dus meer tussen de oren van de consument te zitten dan in het eten zelf. Toch is het geen slechte ontwikkeling, want al is het motief voor biologisch eten illusoir, dat neemt niet weg dat de consumptie van biologisch eten goed is voor zowel het milieu als voor de dieren. Voor deze positieve neveneffecten is een onwaarheid geen zonde. Daarom is het ook beter dat mensen die biologisch voedsel eten deze tekst niet lezen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn